Energetika
w w w . e - t a n u s i t a s . h u2009. január 1-jétől kötelező minden új épület építése, valamint a meglévő épületek közül az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén energetikai tanúsítvány beszerzése! 2012. január 1-től az energiatanúsítvány megszerzése ugyancsak kötelező a meglévő épület vagy lakás eladásakor, illetve egy évnél hosszabb bérbeadáskor.

Ki készíthet tanúsítványt?

Épületenergetikai tanúsítványt készíthet a mérnökkamara vagy az építész kamara azon tagja, aki a megfelelő (TÉ) jogosultsággal rendelkezik.

Tanúsítást szabályozó jogszabályok:

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről


Épületenergetikai tárgyú EU irányelvek:

A BIZOTTSÁG 244/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/31/EU IRÁNYELVE (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/91/EK IRÁNYELVE (2002. december 16.) az épületek energiateljesítményéről


Égyéb építésügyi jogszabályok:

OTÉK: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

ÉTV: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmárólw w w . e - t a n u s i t a s . h u